Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Banner kursu przygotowawczego Mocni z matmy
Od 28 lutego 2022 rusza kurs przygotowawczy do matury z matematyki „Mocni z matmy”. Kurs jest organizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i prowadzony przez wykładowców zatrudnionych w Studium Matematyki. Kurs jest bezpłatny i adresowany do tegorocznych maturzystów. Zakres tematyczny kursu będzie dostosowany do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w sprawie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2022 r.

Termin

Kurs będzie prowadzony od 28.02.2022 do 29.04.2022 z tygodniową przerwą świąteczna od 13.04.2022 do 19.04.2022.

Finansowanie

Kurs jest w całości finansowany ze środków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i jest bezpłatny dla uczestników.

Grupy zajęciowe

Zajęcia będą prowadzone on-line w pięciu grupach, w tym trzech na poziomie podstawowym i dwóch na poziomie rozszerzonym. Każda z grup będzie miała zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne od 17:30 do 19:00.

Poziom podstawowy:

  • Grupa 1 – poniedziałek i środa (prowadzący dr Monika Perl) – brak miejsc (ostatnia aktualizacja: 13.02.2022 18:05)
  • Grupa 2 – środa i piątek (prowadzący dr Włodzimierz Laskowski) – brak miejsc (ostatnia aktualizacja: 13.02.2022 18:05)
  • Grupa 3 – wtorek i czwartek (prowadzący dr Mateusz Firkowski) – brak miejsc (ostatnia aktualizacja: 13.02.2022 18:05)

Poziom rozszerzony:

  • Grupa 4 – poniedziałek i środa (prowadzący dr Adam Bohonos) – brak miejsc (ostatnia aktualizacja: 13.02.2022 18:05)
  • Grupa 5 – wtorek i czwartek (prowadzący dr Maciej Zwierzchowski) – brak miejsc (ostatnia aktualizacja: 13.02.2022 18:05)

Miejsce

Zajęcia będą prowadzone on-line na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik kursu musi zatem posiadać adres mailowy, na podstawie którego zostanie dołączony do odpowiedniego zespołu. Link do zespołu zostanie wysłany na podany adres mailowy.

Rekrutacja

Aby umożliwić uczestnikom aktywny udział w zajęciach, liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób w każdej grupie. Rekrutacja rozpoczyna się w piątek 11 lutego o godz. 9.00 w formie elektronicznej. Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny przesłać droga mailową na adres matura@zut.edu.pl swoje zgłoszenie, podając:

  • imię i nazwisko,
  • adres mailowy, na podstawie którego uczestnik zostanie dołączony do odpowiedniego zespołu MS Teams,
  • numer wybranej grupy zajęciowej.
Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w kursie oraz klauzulą informacyjną RODO. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na kurs otrzymają wiadomość mailową z linkiem do odpowiedniego zespołu MS Teams. Osoby, dla których zabraknie miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Kontakt

Kierownik kursu: Magdalena Kucharska matura@zut.edu.pl.