Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Banner kursu przygotowawczego Mocni z matmy
Od 27 lutego 2023 r. rusza kurs przygotowawczy do matury z matematyki „Mocni z matmy”. Kurs jest organizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i prowadzony przez wykładowców zatrudnionych w Studium Matematyki. Kurs jest bezpłatny i adresowany do tegorocznych maturzystów. Zakres tematyczny kursu będzie dostosowany do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Termin

Kurs będzie prowadzony od 27.02.2023 do 28.04.2023 z tygodniową przerwą świąteczna od 06.04.2023 do 12.04.2023.

Finansowanie

Kurs jest w całości finansowany ze środków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i jest bezpłatny dla uczestników.

Grupy zajęciowe

Zajęcia będą prowadzone on-line w pięciu grupach, w tym trzech na poziomie podstawowym i dwóch na poziomie rozszerzonym. Każda z grup będzie miała zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne od godziny 17:30 do godziny 19:00.

Poziom podstawowy:

  • Grupa 1 – poniedziałek i środa (prowadzący dr Alicja Szymaszkiewicz) – 50 wolnych miejsc (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 07:00)
  • Grupa 2 – poniedziałek i czwartek (prowadzący dr Włodzimierz Laskowski) – 50 wolnych miejsc (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 07:00)
  • Grupa 3 – wtorek i czwartek (prowadzący dr Mateusz Firkowski) – 50 wolnych miejsc (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 07:00)

Poziom rozszerzony:

  • Grupa 4 – poniedziałek i środa (prowadzący dr Adam Bohonos) – 50 wolnych miejsc (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 07:00)
  • Grupa 5 – środa i piątek (prowadzący dr Jolanta Rosiak) – 50 wolnych miejsc (ostatnia aktualizacja: 26.01.2023 07:00)

Miejsce

Zajęcia będą prowadzone on-line na platformie Microsoft Teams. Każdy uczestnik kursu musi zatem posiadać adres mailowy, na podstawie którego zostanie dołączony do odpowiedniego zespołu. Link do zespołu zostanie wysłany na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

Rekrutacja

Aby umożliwić uczestnikom aktywny udział w zajęciach, liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób w każdej grupie. Rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek 6 lutego 2023 o godz. 8.00 w formie elektronicznej. Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny wypełnić Formularz zgłoszeniowy (aktywny od 6 lutego 2023), podając:

  • imię i nazwisko,
  • adres mailowy, na podstawie którego uczestnik zostanie dołączony do odpowiedniego zespołu MS Teams,
  • numer wybranej grupy zajęciowej.

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w kursie oraz klauzulą informacyjną RODO. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na kurs otrzymają wiadomość mailową z linkiem do odpowiedniego zespołu MS Teams. Osoby, dla których zabraknie miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Kontakt

Kierownik kursu: dr Monika Perl matura@zut.edu.pl.